IO1-C. Rozšířená matice typů obsahu

Připomeňme si (IO1-B. Hlavní kategorie dezinformací a typy obsahu), že pro účely našeho studia zaměřeného na vzdělávání jsme klasifikovali dezinformace ve 3 kategoriích:

  • Obsah falešného kontextu (ZELENÝ kruh Ο)
  • Manipulovaný obsah (ORANŽOVÝ kruh Ο)
  • Zpracovaný obsah (ČERVENÝ kruh Ο)

Obsah falešného kontextu v něm bude částečně pravdivý, ale bude umístěn v nesprávném kontextu (celkově odpovídajícím dezinformacím).

Manipulované a zpracované typy obsahu budou částečně a zcela odděleny od pravdy, s rostoucí vzdáleností od ní.

Vytvořili jsme matici, kde pro každý typ obsahu (IO1-A. 11 typů dezinformací) deklarujeme primární motivaci, která spouští tvorbu nebo šíření obsahu.

Rozšířené typy obsahu dezinformací

IO1-C-cz

Zdroj záměru a pravděpodobnost úmyslu svést / poškodit (detail)

Identifikovali jsme řadu motivací, které mohou vést k tvorbě dezinformací a dezinformací, a umístili jsme je podél osy pravděpodobnosti (nízká-střední-vysoká pravděpodobnost). Tato osa představuje záměrnost vytváření a šíření dezinformací s cílem uvést v omyl nebo způsobit škodu.

Motivace, které spadají do vysoké pravděpodobnosti, jsou ty, které stojí za úmyslnou a explicitní manipulací a podvodem a jsou v mnoha případech součástí koordinovaných kampaní.

motivation-cz

Print Friendly, PDF & Email