IO1-C. Razširjena matrika tipov vsebin

Spomnimo se (IO1-B. Glavne kategorije dezinformacij in vrste vsebine) da smo za potrebe naše izobraževalne študije razvrstili dezinformacije v 3 kategorije:

  • Vsebina v napačnem kontekstu (ZELENI krog Ο)
  • Manipulirana vsebina (ORANŽNI krog Ο)
  • Ponarejena vsebina (RDEČ krog Ο)

Vsebina v napačnem kontekstu bo vsebovala nekaj resnice, vendar bo postavljena v napačen kontekst (na splošno ustreza dezinformacijam).

Manipulirane in ponarejene vrste vsebin bodo delno in v celoti ločene od resnice, s povečanjem oddaljenosti od nje.

Ustvarili smo matriko, kjer za vsako vrsto vsebine (IO1-A. 11 tipov dezinformacij) navedemo primarno motivacijo, ki sproži ustvarjanje ali širjenje vsebine.

Razširjene vrste vsebine dezinformacij

Vir namena in verjetnost namere zavajanja / škode (podrobno)

Identificirali smo vrsto motivacij, ki lahko vodijo do nastanka napačnih informacij in dezinformacij, in jih postavili vzdolž osi verjetnosti (nizka-zmerna-velika verjetnost). Ta os predstavlja namernost ustvarjanja in širjenja dezinformacij z namenom zavajanja ali povzročitve škode.

Motivacije, ki so zelo verjetne, stojijo za namerno in izrecno manipulacijo in prevaro in so v mnogih primerih del usklajenih kampanj.

Print Friendly, PDF & Email