IO1-B. Glavne kategorije dezinformacij in vrste vsebine

Kot smo že omenili, bomo uporabili splošni izraz dezinformacija, saj se projekt De Facto osredotoča večinoma na namerno ustvarjene in širjenje lažnih informacij. Za namene naše izobraževalno osredotočene študije smo razvrstili dezinformacije v 3 kategorije:

  • Vsebina v napačnem kontekstu (ZELENI krog Ο)
  • Manipulirana vsebina (ORANŽNI krog Ο)
  • Ponarejena vsebina (RDEČ krog Ο)

Za razliko od prvotne matrice za dezinformacijo (Wardle, 2017), kjer se nekatere od njih mešajo z drugimi vrstami, menimo, da so te 3 kategorije pravzaprav prva stopnja klasifikacije, pri čemer so vsebinske vrste (IO1-A. 11 tipov dezinformacij) hierarhično razporejene pod njimi. Nujno je treba poudariti, da smo izvirno nomenklaturo vsebinskih postavk razširili.

Vsebina v napačnem kontekstu bo imela v njej nekaj resnice, vendar bo postavljena v napačen kontekst (na splošno ustreza dezinformacijam).

Manipulirane in ponarejene vrste vsebin bodo delno in v celoti ločene od resnice, s povečanjem oddaljenosti od nje.

Razumno bi lahko pričakovali, in to je bila ves čas naša delovna hipoteza, da lahko vsebina z napačnim kontekstom začne svoj obstoj s čistimi in dobronamernimi motivi, vendar manipulirana vsebina prevzame neko stopnjo intencionalnosti, kjer bi motivi lahko bili dvoumni. Najdemo le malo virov, kjer ima ponarejena vsebina druge motive, kot sta škoda in prevara.

Poleg tega lahko nekatere vrste vsebine spadajo v eno ali več kategorij, zato so prekrivanja prikazana na spodnjem Vennovem diagramu.

venn-si

Print Friendly, PDF & Email