IO1-E. Media informacyjne lub nośniki informacji

W ramach naszych badań i projektowania wzorcowego modelu rozpoczęliśmy tworzenie listy nośników informacji lub rodzajów mediów, które prawdopodobnie mogą zostać wykorzystane w kontekście edukacji i szkoleń. Ponieważ staramy się ustalić i zweryfikować pragmatyczne podejście do dezinformacji, pomocne byłoby zrozumienie, jakie są najbardziej prawdopodobne nośniki/środki/media, w których może istnieć i żyć dezinformacja. Długa lista nośników została pogrupowana według dominującej cechy charakterystycznej.

A. Tradycyjny druk i fale radiowe (tylko tradycyjne, z wyłączeniem cyfrowych wersji treści)

 1. Gazety i czasopisma
 2. Plakaty i ulotki
 3. Stacje radiowe
 4. Książki, podręczniki (druk)

B1. Cyfrowo: Cyfrowe media społecznościowe

 1. Ogólne kanały mediów społecznościowych (posty, tweety, publikacje)
 2. Otwarte grupy dyskusyjne w mediach społecznościowych
 3. Zamknięte grupy dyskusyjne w mediach społecznościowych
 4. Klipy wideo na platformach społecznościowych przeznaczonych do udostępniania filmów

B2. Cyfrowo: Inne media cyfrowe

 1. Ogólne informacje prasowe/magazyny
 2. Czasopisma recenzowane
 3. Publikacje naukowe/badawcze
 4. Repozytoria publikacji naukowych/badawczych (płatne)
 5. Strony internetowe instytucji publicznych (artykuły, wideo, dane)
 6. Organizacje ponadnarodowe (np. ONZ, UE, OECD…)
 7. Strony internetowe rządów i agencji rządowych
 8. Strony internetowe organizacji prywatnych (artykuły, wideo, dane)
 9. Strony osobiste (blogi, vlogi)
 10. Encyklopedie i repozytoria wiedzy (encyklopedie, słowniki, Wikipedia)
 11. Profesjonalne grupy dyskusyjne
 12. Nagrania (podcasty w repozytoriach podcastów)
 13. Wyspecjalizowane strony edukacyjne (lekcje wideo itp.)

B3. Cyfrowo: Cyfrowa edukacja (kategoria sugerowana, w aktualnym diagramie elementy te znajdują się w kategorii B2. Inne media cyfrowe)

 1. Systemy zarządzania nauczaniem i cyfrowe platformy edukacyjne obsługiwane bezpośrednio przez instytucję szkoleniową
 2. Podręczniki (cyfrowe)
 3. Strony internetowe do dzielenia się zadaniami zaliczeniowymi/pisemnymi pracami szkolnymi
 4. Nieformalna wymiana prac szkolnych (w zamkniętych grupach szkolnych/klasowych)
 5. Dedykowane repozytoria badań uniwersyteckich (otwarty dostęp)

C. Ustne

 1. Pogłoski i plotki
 2. Informacje pochodzące od rodziny i wymiana międzypokoleniowa
 3. Plotki z kręgów prywatnych/nieformalnych
 4. Plotki z kręgów zawodowych

W naszych poszukiwaniach i skupieniu się na pragmatyzmie stworzono następujący model do analizy i oceny wiarygodności informacji. Uważamy go za prekursora odpowiedniej weryfikacji treści i weryfikacji źródła, i stosujemy go adekwatnie do zrównoważonego podejścia krytycznego do informacji, które uwzględnia również czas i wysiłek wymagane do pełnej i dokładnej weryfikacji. Na płaszczyźnie pragmatycznej elementy modelu są skonstruowane tak, aby umożliwić kompleksowe i niezawodne, a przy tym szybkie sprawdzanie kluczowych elementów informacji i nośnika.

IO1-E-pl

Print Friendly, PDF & Email