IO1-E. Informatiemedia of informatiedragers

Als onderdeel van ons onderzoek en het ontwerp van een conceptmodel lijsten we de informatiedragers en media op die vaakst gebruikt worden in een context van onderwijs en training. Omdat we een pragmatische benadering van desinformatie willen vaststellen en valideren, lijkt het ons nuttig om te begrijpen wat de meest waarschijnlijke informatiedragers en -media zijn via dewelke desiinformatie opgeslagen en verspreid wordt. De lange lijst van providers die zijn gegroepeerd op basis van hoe sterk ze hun eigenaarschap over de informatie is (in hoeverre hebben ze de informatie die ze producteren en uitdragen zelf in handen).

A. Traditioneel gedrukte informatie (zonder de eventueel bijhorende digitale inhouden)

 1. Kranten en tijdschriften
 2. Posters en folders
 3. Radiostations
 4. Boeken, handboeken (gedrukt)

B1. Digitaal: D-Sociale media

 1. Algemene feeds voor sociale media (berichten, tweets, publicaties)
 2. Sociale media met open discussiegroepen
 3. Sociale media met gesloten discussiegroepen
 4. Videoclips op video deelplatforms

B2. Digitaal: D-Overige

 1. Websites met algemeen nieuws / digitale tijdschriften
 2. Peer-reviewed artikelen in tijdschriften
 3. Wetenschappelijke en onderzoekspublicaties
 4. Betalende sites voor wetenschappelijke en onderzoekspublicaties
 5. Websites van openbare instellingen (artikelen, video, gegevens)
 6. Supra-nationale organisaties (bijvoorbeeld de VN, de EU, de OESO ...)
 7. Websites van overheden en overheidsinstellingen
 8. Sites van privé-organisaties (artikelen, video, gegevens)
 9. Persoonlijke websites (blogs, vlogs)
 10. Encyclopedieën en kennisbanken (encyclopedieën, woordenboeken, Wikipedia)
 11. Professionele discussiegroepen
 12. Geluidsopnames (podcasts verspreid via allerlei kanalen en/of verzameld op een platform)
 13. Gespecialiseerde educatieve websites (videolessen, enz.)

B3. Digitaal: D-Edu (voorgestelde categorie, in de huidige grafieken staan deze items onder B2. D-Overige)

 1. Learning management systemen en digitale leerplatforms van opleidingsinstellingen
 2. Handboeken (digitaal)
 3. Websites waarop instellingsnieuws van onderwijsinstellingen en onderzoeksopdrachten gedeeld worden
 4. Informele uitwisselingsgroepen (binnen gesloten of besloten school / klasgroepen)van
 5. Vrij toegankelijke bronnen van onderzoeksrapporten binnen (hoger) onderwijsinstellingen

C. Mondeling

 1. Geruchten en roddels
 2. Uitwisseling van informatie en overdracht tussen generaties binnen een gezin
 3. Roddelen binnen persoonlijke / informele kringen
 4. Roddelen binnen professionele kringen

Deze informatiedragers zijn hieronder in een matrix weergegeven. Houd er rekening mee dat we met de onderzoekers nog beraadslagen over de vraag om al dan niet nog een extra digitale categorie B3 (D-Edu) toe te voegen, met de informatie die voor de studenten onmiddellijk toegankelijk is vanuit een leermanagementsysteem (LMS) of digitaal leerplatform van hun opleidingsinstituut. Momenteel zijn deze informatiedragers geclassificeerd onder Digitaal: Overige (D-Overige).

Print Friendly, PDF & Email