IO1-E. Мисинформация и дезинформация: вероятни носители

Като част от нашето изследване и създаване на примерен модел ние започнахме със списък от носители, или видове медии, които с голяма вероятност биха могли да бъдат открити в образователен или обучителен контекст. Тъй като нашата цел е да установим и валидираме един прагматичен подход към дезинформацията би било полезно да се разбере кои са най-вероятните носители/средства/медии, в които дезинформацията може да се срещне и да просъществува. В дългият списък носителите бяха групирани по тяхното преобладаващо свойство.

А. Традиционни печатни и ефирни медии (само традиционните, не включва дигитални версии на съдържанието)

 1. Вестници и списания
 2. Плакати и листовки
 3. Радиостанции
 4. Книги, ръководства (печатни)

В1. Дигитални: дигитални социални медии

 1. Социални медии (постове, туитове, публикации)
 2. Социални медии отворени групи за дискусии
 3. Социални медии затворени групи за дискусии
 4. Видео клипове в социални платформи за видео споделяне

В2. Дигитални: дигитални други

 1. Вестници/списания
 2. Списания с рецензии
 3. Научни/изследователски публикации
 4. Хранилища с научни/изследователски публикации (срещу заплащане)
 5. Уеб сайтове на публични институции (статии, видео, данни)
 6. Наднационални оргатизации (напр. Организация на обединените нации, Европейски съюз, Организация за икономическо сътрудничество и развитие и др.)
 7. Уеб сайтове на правителството и правителствени агенции
 8. Уеб сайтове на частни организации (статии, видео, данни)
 9. Лични уеб сайтове (блогове, влогове)
 10. Енциклопедии и хранилища на знания (енциклопедии, речници, Уикипедия)
 11. Професионални групи за дискусии
 12. Подкасти в хранилища за подкасти
 13. Специализирани сайтове за образование (видео уроци и т.н.)

В3. Дигитални: дигитално образование (предлагаме нова категория, в настоящите графики тези носители са в категория В2. дигитални други)

 1. Онлайн системи за обучение и дигитални платформи за обучение, хоствани от самата обучаваща институция
 2. Ръководства (дигитални)
 3. Сайтове за споделяне на домашни/курсови работи
 4. Неформални разбирателства за споделяне на домашни/курсови работи (в затворени групи училищни/класове)
 5. Специализирани университетски хранилища с изследователски разработки (с отворен достъп)

С. Устни

 1. Слухове и клюки
 2. Информация, споделяна в семейството и между поколенията
 3. Лични/неформални групи за обсъждане
 4. Професионални групи за обсъждане

Тези носители на информация са представени по-долу под формата на матрица. Моля, имайте предвид, че е обсъждано и все още не е взето окончателно решение, доколко подходящо би било да се добави друга категория дигитални В3 (дигитално образование), съдържаща (от гледна точка на учащия) онлайн система за обучение или дигитална платформа за обучение, собственост на самата обучителна институция. Понастоящем тези типове носители са класифицирани в категория В2 Дигитални: Други дигитални.

IO1-E-bg

Print Friendly, PDF & Email