IO1-D. Płaszczyzny związane z edukacją i potencjalne szkody wyrządzone poszczególnymi rodzajami treści

Wcześniej wprowadziliśmy główne kategorie dezinformacji (IO1-B. Główne kategorie dezinformacji i rodzaje treści) oraz 11 rodzajów dezinformacji (IO1-A. 11 rodzajów dezinformacji).

Teraz przedstawiamy to, co uważamy, że może być ważne z punktu widzenia płaszczyzn związanych z edukacją, aby stworzyć sensowną matrycę, która uwydatni rodzaje treści dezinformacyjnych, które z większym prawdopodobieństwem wyrządzą szkodę, oraz zarysuje proces, w jakim dokonuje się tej szkody.

Podaliśmy również przykłady, które pochodzą głównie z kontekstów edukacyjnych i szkoleniowych. Nasza sieć potencjalnych szkód to szybki sposób na przypomnienie uczącym się i nauczycielom, gdzie leży niebezpieczeństwo.

Interesujące nas płaszczyzny związane z edukacją - definicje i założenia robocze, przykłady

Podchodząc do zadania zdefiniowania obszarów związanych z edukacją, które mogą być istotne w odniesieniu do wprowadzania w błąd i dezinformacji, naszym celem było zapewnienie jasnego i kompleksowego przeglądu różnych sposobów oddziaływania. A także dojście do punktu, w którym będziemy wiedzieć więcej o tym, jakie rodzaje informacji mają większy potencjał oddziaływania i dokładnie, jaki jest charakter tego szkodliwego wpływu.

Ważne jest, aby pamiętać, że przykład może mieścić się w więcej niż jednym z tych aspektów!

Element i opis

Przykłady

Infiltracja treści nauczania / uczenia się

Ta interesująca nas płaszczyzna ocenia, w jakim stopniu prawdopodobne jest, że określony typ treści może przeniknąć do źródeł i materiałów, których nauczyciele używają do przygotowania się do nauczania, a uczniowie wykorzystują w procesie poznawczym przygotowując się do zadań.

Jeśli chodzi o uczniów takie materiały, z których korzystają, mogą być generowane przez ich nauczyciela, innych pedagogów lub mogą pochodzić ze źródeł całkowicie oderwanych od kontekstów edukacyjnych i szkoleniowych (np. informacje generowane przez przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje lub osoby zawodowo tworzące takie treści). Wierzymy, że infiltracja może mieć miejsce niezależnie od tego, jaka była początkowa motywacja do stworzenia danej informacji, tj. fałszywy kontekst kontra zmanipulowany kontra sfabrykowany. To trafność i powiązanie informacji z tematem nauczania/uczenia się powodują poszukiwanie i dostęp do tej informacji.

〉Krajowy urząd statystyczny (oficjalne dane rządowe) wydaje roczny raport statystyczny z danymi PKB. Nauczyciel włącza te dane do swoich materiałów tekstowych wykorzystywanych na zajęciach i zapomina o nich. Rok później uczniowie znajdują stare dane w zdaniu, które brzmi: „PKB z ubiegłego roku wynosiło 3,2%” bez odniesień do roku lub źródła. Student akceptuje to na pierwszy rzut oka.

〉Student umieszcza w swojej pracy informacje z broszury reklamującej produkt, stwierdzające, że produkt X jest lepszy od wszystkich innych, nie weryfikując tej informacji i nie potwierdzając/odrzucając wniosków z takiego porównania.

〉Nauczyciel nagle decyduje się opowiedzieć ekscytującą historię, aby zilustrować koncepcję, ale nie pamięta dobrze niektórych faktów. Studenci są pod wrażeniem historii i starają się zanotować wszystkie szczegóły, w tym przekręcone fakty. Zaczynają używać zmienionej i wadliwej historii będąc jej w 100% pewnymi.

Prawdopodobnie zostanie z nami na długo: potencjał zombie

Potencjał zombie odnosi się do oceny tego, czy informacja ma krótkie, czy długie życie.

Podczas gdy reklama jest zwykle w obiegu przez tygodnie lub miesiące, niektóre niezwykle kreatywne reklamy mogą rozprzestrzeniać się, zyskać popularność i być podstawą innych materiałów na ich temat, a nawet rozpocząć nowe życie, jako część memu. Teorie spiskowe i oszustwa zazwyczaj wykazują wysoki potencjał zombie, podobnie jak tezy pseudonauk i treści wytworzone przez sztuczną inteligencję.

〉Przygotowując zadanie dotyczące historii ludzkiej eksploracji przestrzeni kosmicznej, student znajduje szereg zasobów internetowych o wysokim stopniu rozbudowania i szczegółowości, wielu zwolenników tematu, a nawet aktywną wspólnotę ludzi o podobnych poglądach.

Czyta twierdzenie, że ludzie nigdy nie byli na Księżycu, a materiał wideo z lądowania Apollo 11 na Księżycu w 1969 r. został sfabrykowany w studiu filmowym. Może on odnieść wrażenie, że istnieje wiele materiałów wspierających ten pogląd powstałych w ciągu kilku dziesięcioleci.

Możliwe, że uczeń skorzysta z tych informacji w swojej pracy, a ponieważ teoria spiskowa jest „osiadła” (przetrwała wiele dziesięcioleci), takie informacje cieszą się długim życiem zombie. Dzieje się tak bez potrzeby aktywnego dzielenia się informacją lub bycia częścią aktywnej kampanii propagandowej- jest ona w stanie uśpienia, podobnie jak potencjał szkód, jakie może wyrządzić.

Wpływ rekurencyjny: potencjał trybu huśtawki

Potencjał trybu huśtawki dotyczy informacji, które po utworzeniu powtarzają się w czasie.

Zwykle dotyczy to powtarzającego się problemu, z którym dana informacja jest w jakiś sposób powiązana. Cykle wyborcze są takimi powtarzającymi się wydarzeniami: prowadzą one do już istniejących informacji o osobach publicznych lub ponownym pojawieniu się partii politycznych, do tych informacji, które są wykorzystywane w bieżącym cyklu, a następnie zanikają, aż do ponownego przywołania w następnym cyklu.

〉Większość mediów publikuje krótkie artykuły/filmy związane z powtarzającymi się wydarzeniami, takimi jak: przechodzenie na czas letni i odwrotnie

  • wydarzenia, które wydarzyły się „tego dnia w historii”
  • retrospektywy na koniec roku
  • postanowienia noworoczne
  • diety wiosenne, diety letnie, diety jesienne, diety zimowe
  • porady dotyczące zakupów na wakacje
  • 5 najlepszych miejsc do odwiedzenia, 10 najlepszych rzeczy do zrobienia, gdy (...)
  • święta obchodzone raz w roku i ich pochodzenie
  • tradycyjne, specyficzne dla kultury lub religii święta
  • zwyczaje i nawyki (narodu, milenialsów, pokolenia Y ...)

Materiały takie nie są uważane za mające takie samo znaczenie jak główne publikacje mediów, dlatego często są one tworzone przez młodszych pracowników lub stażystów. W rzeczywistości nawet doświadczeni dziennikarze mogą nie spełniać standardów zawodowych i z braku czasu także wybierać szybkie rozwiązanie- weź wszystko, co zostało opublikowane na dany temat w ciągu ostatnich 5 lat, zmień datę, edytuj (lub nie) linijkę lub dwie, być może zmień obraz i ponownie opublikuj, jako nowy, i w ten sposób ożywiają dezinformację lub wprowadzenie w błąd, jeśli oryginalna informacja zawierała takie elementy.

Wpływ niematerialny: potencjał zmiany opinii

Zmiana opinii może być wywołana i ułatwiona przez szeroką gamę motywacji i informacji. Mistrzowska manipulacja może doprowadzić do zmiany opinii, ale może się to również zdarzyć, jeśli chwila jest właściwa i osoba aktywnie bada daną kwestię lub jest na nią otwarta.

To jedna z płaszczyzn oceny, do której przywiązujemy ogromną wagę. Próbowaliśmy przypisać każdemu rodzajowi informacji prawdopodobieństwo zmiany opinii ucznia, który ma z nią kontakt. Jest to szczególnie trudne do oceny, ponieważ jest to funkcja, między innymi, motywacji do tworzenia informacji w ogóle, motywacji do rozpowszechniania/dzielenia się nią oraz umiejętności autora i/lub dystrybutora. Na przykład, jeśli istnieje wyraźny powód do oszukiwania lub manipulowania, tj. mówimy o zmanipulowanych lub sfabrykowanych treściach, to oczywistym celem jest albo zmiana opinii albo wzmocnienie już istniejących. A gdy autor jest zręcznym manipulatorem słów, lub rozpowszechnienie informacji jest zaplanowane i skoordynowane dla maksymalnego wpływu, to wtedy potencjał zmiany opinii jest bardzo wysoki. Nazywamy to efektem niematerialnym, ponieważ działa bezpośrednio na poziomie poznawczym i nie jest świadomym procesem w ocenie strony przyjmującej (ucznia).

〉Student proszony jest o przygotowanie, w ramach projektu edukacyjnego, przeglądu/prezentacji informacji na temat przemysłu turystycznego w określonym obszarze geograficznym. Prowadzi badania na temat dostępnych obiektów turystycznych, a także znajduje opinie i oceny klientów dla dwóch głównych hoteli w tej okolicy. Ten scenariusz ma 2 zakończenia:

Scenariusz A. Jeden z hoteli opracował fałszywe recenzje na swojej stronie internetowej, które są bardzo pozytywne, bez żadnej wzmianki, że coś może być nie do końca tak z hotelem i jego usługami. Uczeń i publiczność, dla której przygotowano prezentację, mają teraz bardzo pozytywną opinię na temat hotelu i prawdopodobnie wybiorą ten a nie inny hotel podczas następnej rezerwacji. W tym przypadku hotel dokonuje manipulacji, a uczeń nieświadomie rozszerza tę manipulację na innych ludzi.

Scenariusz B. W publicznym systemie opinii/oceny klient, który był bardzo, bardzo niezadowolony z usług jednego z hoteli, pisze serię bardzo negatywnych opinii z anonimowego profilu klienta. Zmienia to ogólną ocenę hotelu z 8,7 na 6,4. W rezultacie osoby, które zobaczą te informacje, będą mniej skłonne do dokonania rezerwacji w tym hotelu. Próba manipulacji przez całkowicie sfabrykowaną treść jest dokonywana przez klienta hotelu, a uczeń rozszerza tę manipulację na innych ludzi, robiąc to nieświadomie.

〉Młodej rodzinie przypomina się w gabinecie lekarskim, że nadszedł czas na szczepienie ich niemowlęcia. Decydują się poszukać informacji o szczepieniach online. Nie są zaznajomieni z pojęciami sprawdzania faktów i sprawdzania źródła i nie mają żadnej wiedzy na ten temat. Z łatwością odnajdują bardzo dużą liczbę stron internetowych pełnych treści mających na celu manipulację, które twierdzą, że szczepienia są niebezpieczne, a rodzice powinni odmówić wykonania szczepienia. Rodzice są niepewni i przerażeni mrocznymi i makabrycznymi opowieściami. Nie szukają informacji z wiarygodnych źródeł popartych danymi naukowymi i padają ofiarą manipulacji. Mają teraz silną- i wynikającą z wprowadzania w błąd- opinię na temat szczepionek i prawdopodobnie podzielą się nią z innymi. Studenci przygotowujący projekt na temat szczepień są tak samo narażeni na manipulację.

Namacalny wpływ: bezpośrednie wykorzystanie treści w procesie uczenia się

Bezpośrednie wykorzystanie treści w nowych materiałach edukacyjnych/szkoleniowych oznacza, że oryginalna treść nie została zmodyfikowana ani zmieniona. Oryginalna treść realnie występuje w nowym materiale.

Dzięki tej płaszczyźnie oceniania określamy, czy dana treść ma szansę trafić do treści szkoleniowych/edukacyjnych w oryginalnej (lub tylko nieznacznie zmienionej - np. skróconej) formie, stylu wizualnym lub brzmieniu. Zakładając, że kilka typów informacji może mieć tak namacalny wpływ (ponieważ jesteśmy w stanie wykryć oryginał), zabieg ten może przyjąć formę od w pełni identycznego przekopiowania (np. cytowanie tekstu lub danych) do bardzo rozmytego użycia (np. krótka i nienachalna/niezaakcentowana wzmianka). W większości przypadków czynnikiem wpływającym na zastosowanie jednej lub drugiej formy jest trafność i związek oryginalnego rodzaju informacji z materiałem, w którym są one zawarte lub do którego są wkomponowane.

Oceniamy wyłącznie potencjał do bezpośredniego wykorzystania - nie przeformułowania, nadbudowy lub abstrakcyjnego użycia w oparciu o oryginalne treści. (które rozważamy wcześniej w tabeli, w kontekście potencjału infiltracji i potencjału zmiany opinii).

〉Student pisze pracę badawczą na temat Holokaustu. Znajduje stronę organizacji negującej Holokaust. Bez wykorzystania krytycznego myślenia lub kwestionowania dowodów naukowych tej organizacji, po prostu kopiuje dużą część tekstu ze strony internetowej, która zawiera fałszywe i wprowadzające w błąd twierdzenia. Robi to, ponieważ materiał, który znalazł, według jego oceny pokrywa się z zadaniem (związek z tematem), a nauczyciel nie podał konkretnych instrukcji, jak należy sprawdzać źródła i fakty, więc jest to najłatwiejsza rzecz, jaką może wykonać. Zadanie jest wykonywane w bardzo krótkim czasie (ponieważ tekst źródłowy został pobrany bezpośrednio ze strony, bez żadnej refleksji lub próby potwierdzenia).

Opracowanie i złożoność: poziom szczegółowości

Ten element dotyczy poziomu opracowania i szczegółowości danej informacji. Jest to nieco inny aspekt niż reszta kolumny. Uważamy, że jest on zarówno znaczący jak i potencjalnie istotny dla rozwoju algorytmów wykrywania. Odnosi się do takich właściwości informacji, jak złożoność/opracowanie treści, niezależnie od tego czy jest to pojedyncze stwierdzenie, fakt, liczba, czy też istnieje wiele dodatkowych warstw stworzonych w celu wzmocnienia twierdzenia dezinformacyjnego. Uzasadnieniem jest to, że im bardziej skomplikowany jest element dezinformacji, tym bardziej prawdopodobne są (1) duża liczba czynników inicjujących (zorganizowanych/skoordynowanych) i/lub (2) to, że wysiłek dezinformacyjny ma znacznie większy cel.

Jednak ten element różni się nieznacznie od reszty listy. Może być równie - jeśli nie bardziej - praktyczne rozważenie go w świetle modelu Eggshell i jego sugestywnej listy pytań związanych z krytyczną oceną danego elementu informacji (IO1-F. Model Eggshell: ustalanie wiarygodności informacji) oraz powiązanych z nim weryfikacji faktów i weryfikacji źródła.

 

 * Kliknij obraz, aby go powiększyć!

〉Istnieje obszerne badanie przeprowadzone przez Matthew Hindmana z George Washington University opublikowane w październiku 2018 r., które ilustruje jak złożone operacje manipulacyjne i dezinformacyjne prowadzone są na Twitterze.

Badanie koncentruje się na kampanii wyborczej w USA w 2016 r. i okresie powyborczym. To długa lektura, ale naprawdę ją polecamy!

Szkodliwy wpływ na edukację: strefa zagrożenia

Strefa zagrożenia jest na razie wynikiem zastosowania bezwzględnej granicy. Jej celem jest skupienie uwagi na typach informacji, które mają największy wpływ na edukację i szkolenia. Dzięki temu krytyczny umysł może włączyć tryb ostrzegania, gdy napotka tego rodzaju informacje, i rozwiązać problem, uruchamiając zestaw działań, w szczególności weryfikacji źródła i weryfikacji faktów. Może również prowadzić do oceny sytuacji poprzez zastosowanie 4 kluczowych filarów kognitywistycznych, które leżą u podstaw naszego modelu: przyczynowości systemowej, poznania opierającego się na motywacji, ram nacisku i równoważności oraz ram/framingu.

Zaproponowaliśmy również prezentację graficzną tego złożonego wskaźnika:

cobweb-pl

Print Friendly, PDF & Email