abstract-3291293_1280

De Facto: научни стълбове

Нашата работа е основана на 4 основни концепции, които наричаме стълбовете на De Facto и с които са свързани всички ресурси и инструменти, създадени в рамките на проекта

 • motiv-cog-hex

  Мотивирано познание

 • equiv-emph-hex

  Рамките като мисловни контексти

 • syst-causality-hex

  Системна причинност

 • frames-hex

  Еквивалентни и емфазни рамки

 • De Facto наръчник за преподаватели

  Практическо упътване за преподаватели, представящо научните стълбове, съпроводени с подходящи примери и предложения за обучителни дейности

De Facto: идейна рамка

Запознайте се с нашата идейна рамка, основа на когнитивната наука, и разберете как действат мис- и дезинформацията и как влияят на образованието

 • 11 вида дезинформация

  Списък с подробно описание на основните видове дезинформация

 • Видове дезинформация: практически примери - EN

  Тук показваме как може да изглежда всеки от 11-те вида дезинформация!

 • venn-en

  Основни категории дезинформация и видове съдържание

  Трите категории дезинформация на най-високо ниво

 • motivation-en

  Разширена матрица на видовете съдържание

  Разширената матрица на категориите дезинформация, видове и мотивация за вредно въздействие

 • eggshell-en

  Eggshell модел: установяване на достоверността на информация

  Моделът Eggshell на De Facto за достоверност на информация: структурен, аналитичен и практически аспекти

 • cobweb-en

  Видове съдържание, свързани с образованието: слоеве и потенциал за вреда

  Пълна матрица, разширена със свързаните с образованието слоеве и оценка на вредното въздействие

 • IO1-E-en

  Мисинформация и дезинформация: вероятни носители

  Физическите единици информация, които се използват за предаване на информация в образователна перспектива

 • cards-set-facsimile

  De Facto: когнитивни карти

  Дигитални копия на когнитивните карти, които се съдържат в комплект от 1 карта-схема и 8 двустранни карти