Desinformatie productiekit

This page, the guidelines and instructions cointained herein, are meant for educational purposes only! Be advised that they refer to the process of creation of false, misleading or manipulative information.

We are dedicated to research and development of science-based tools to combat the spread of disinformation. To do so, it is important to raise awareness of how disinformation is created and how it impacts those who use it – this helps people become more confident and safe from manipulation when working with information. We strongly advise against using the steps, tools or techniques described here, or linked from within the page, in non-simulated environments.

Use of these steps, tools or techniques online or offline, for real, may harm other people and indeed those who use them may be punished or banned from digital platforms, media and communities.

Responsible and supervised work is advised in educational settings.

We kunnen een beter besef van desinformatie ontwikkelen en een diepere bewustwording bereiken door leerlingen zelf desinformatie te laten maken en te laten verspreiden. Ze worden begeleid bij het efficiënt en effectief manipuleren. Dit leidt tot een snellere en nauwkeurigere herkenning en identificatie van desinformatie in hun dagelijks leven.

MEMES

Omschrijving: Het gebruik van ironie, sarcasme, spot en dergelijke bij het uitbrengen, aanklagen of het maken van een grap over gedragingen of situaties.

Informatiedragers (media): Sociale media (algemene feeds, open discussiegroepen, gesloten discussiegroepen)

DIGITALE TOOLS EN HULPMIDDELEN

Tools

Je kan een idee belichten, iets aan de kaak stellen of gewoon iemand belachelijk maken met behulp van grappige afbeeldingen, zinnen of video's in de vorm van memes, gemaakt door meme-generatoren. Je kan geestig zijn, gewoon een grap uithalen, of je kan een belangrijker en invloedrijker doel hebben!

https://imgflip.com/memegenerator/27596988/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zombodroid.MemeGenerator&hl=
http://memebetter.com/generator
https://clideo.com/meme-maker
https://imgflip.com/memegenerator
https://makeameme.org/upload

NB Er zijn meer tools beschikbaar in de rubriek Onze hulpmiddelen

Bijvoorbeeld

Instructies over HOE INHOUD CREËREN

Maak een meme door tekst toe te voegen om een snedige boodschap te brengen in een typische meme setting - zoals een beroemd persoon die (naar verluidt) iets belachelijk, absurd of extreem zegt dat aan de afbeelding gekoppeld wordt. Een extreem voorbeeld omtrent COVID-19: een soldaat die Chinezen vermoordt om te vermijden dat het virus zich verder kan verspreiden.

VERWANTE BASISPIJLERS

De tekst bij de meme geeft een kunstmatig gecreëerde duiding van de afbeelding en lokt een valse interpretatie uit. Dit wordt toegepast om een bestaand frame te versterken of om een nieuw frame vorm te geven. Het repetitieve gebruik van algemeen herkenbare afbeeldingen stimuleert het cognitieve proces. De tekst bij de meme zorgt voor een scherpe en doelgerichte benadering. Een aanstekelijke zin bij een meme is een belangrijk onderdeel van de communicatie en is vaak de factor die bepaalt of een meme al dan niet viraal gaat.

ADVERTENTIES EN GESPONSORDE INHOUD

Omschrijving: Betaalde aankondigingen en activiteiten

Informatiedragers (media): Kranten en tijdschriften; affiches en folders; nieuws/magazines; websites van particuliere organisaties (artikelen, video's, data).

DIGITALE TOOLS EN HULPMIDDELEN

Tools

Je kan, zowel online als offline, advertentiemateriaal met valse afbeeldingen en ongefundeerde beweringen maken met behulp van grafische software zoals:

https://www.canva.com/
https://www.gimp.org/
https://inkscape.org/

... of gewoon Photoshop of Paint. De bedoeling is om teksten en afbeeldingen te creëren die een onjuiste bewering ondersteunen.

NB Er zijn meer tools beschikbaar in de rubriek Onze hulpmiddelen

Bijvoorbeeld

Instructies over HOE INHOUD CREËREN

Maak een reclameboodschap (beeld, tekst, video) voor een voedingsbedrijf over gezonde producten ('bio' of 'superfood'), die bedoeld is om op sociale media te posten. Maak foutieve en ongefundeerde beweringen, bijvoorbeeld dat deze producten een aantal buitengewone eigenschappen hebben. Zoals een plantenwortel die kankerbestrijdende voordelen biedt of een kruidenthee die ervoor zorgt dat mensen gewicht verliezen gewoon door het te drinken. Leg daarbij de nadruk op het belang van pauzeren en het drinken van de thee in alle rust en gezelligheid.

VERWANTE BASISPIJLERS

Reclame is voornamelijk gericht op het creëren van autonome frames die ervoor zorgen dat merken/producten onmiddelijk herkend worden door het publiek. Om deze rechtstreekse communicatie met het publiek te bereiken, spelen ze in op ons cognitieve proces door gebruik te maken van zowel framing door vergelijkbare overeenkomsten en accenten als van systemische causaliteit.

REVIEWS EN REVIEW SCORES

Omschrijving: Scores of sterren geven aan een product of dienst, en/of een waardeoordeel schrijven.

Informatiedragers (media): Algemene sociale media feeds (berichten, tweets, publicaties); videoclips op video sharingplatformen; tijdschriften gebaseerd op peer reviews

DIGITALE TOOLS EN HULPMIDDELEN

Tools

Om een nepaccount/valse website te maken, kan je WordPress gebruiken of iets gelijkaardig:
www.wordpress.com

Om de inhoud te maken:
https://neilpatel.com/ubersuggest/
(Met Ubersuggest krijg je informatie over succesvolle strategieën die gebruikt worden door andere mensen die zich bezighouden met jouw onderwerp op het internet zodat je ze kunt imiteren, implementeren en steun krijgen voor je gefabriceerde inhoud. Leer hoe je de juiste trefwoorden kunt kiezen om uw site/account populairder en geloofwaardiger te maken).

Om je eigen logo/naam te maken voor gebruik op sociale media en platformen zoals TriopAdvisor, Booking of iets gelijkaardig, gebruik je:
https://www.canva.com/
https://www.gimp.org/
https://inkscape.org/

NB Er zijn meer tools beschikbaar in de rubriek Onze hulpmiddelen

Bijvoorbeeld

Instructies over HOE INHOUD CREËREN

Maak een neppagina voor een B&B die eruit ziet als een onderdeel van Tripadvisor, Booking.com of soortgelijke webportalen. Zet veel sterren of certificaten bij het logo/profiel met behulp van een grafisch programma. Maak verschillende valse sociale accounts aan, of imiteer ze met goede software en zet veel positieve commentaren op de neppagina voor de B&B. Kies een hoog gerangschikt trefwoord op Ubersuggest. Zodra je de zin met de hoogste ranking hebt gemaakt/gevonden, schrijf je er meer inhoud bij en post je het resultaat.

VERWANTE BASISPIJLERS

Desinformatie door middel van een onjuiste beoordeling is een duidelijk voorbeeld van het gebruik van framing door vergelijkbare accenten. Zeer positieve beoordelingen voor een product/dienst, genereren een onmiddellijke erkenning van de hoge kwaliteit van het product/dienst. Gemotiveerde cognitie speelt ook een rol in het manipuleren van het publiek omdat kwaliteit, zoals gesuggereerd door de hoge rangorde, een belangrijke factor vormt in besluitvorming. Mensen gebruiken beoordelingen en aanbevelingen van producten/diensten bij het vergelijken van die producten/diensten en maken op basis hiervan een keuze tussen de verschillende opties.

FOUTIEVE CONCLUSIES EN/OF VERKEERD GEÏNTERPRETEERDE INHOUD

Omschrijving: Inhouden die foutief geïnterpreteerd, uitgelegd of begrepen worden - al dan niet met bijbedoelingen

Informatiedragers (media): Kranten en tijdschriften; open discussiegroepen op sociale media; gesloten discussiegroepen op sociale media; websites van particuliere organisaties (artikelen, video's, data); persoonlijke websites (blogs, vlogs); informele uitwisseling van schoolopdrachten (in gesloten school-/klasgroepen); gespecialiseerde universitaire digitale archieven voor onderzoek (open toegang); geroddel in professionele kringen.

DIGITALE TOOLS EN HULPMIDDELEN

Tools

Neem haarkleur als variabele voor een eigenschap die je wil benadrukken (bijvoorbeeld vrouwen met blond en met ros haar link je aan de eigenschap 'loyaliteit'). Maak grafieken die een niet-bestaande correlatie aantonen met de fictieve theorie die u voorstelt. Gebruik deze site om het type grafiek te kiezen die voor uw bedoelingen het meest geschikt zijn: https://datavizcatalogue.com/home_list.html (Catalogus van visualisatie van data)

Tools:
https://elements.envato.com/graphic-templates/infographics
https://www.visme.co/templates/infographics/

en bekijk deze video om misleidende statistieken te leren maken:
https://www.youtube.com/watch?v=sxYrzzy3cq8

Van zodra je je theorie hebt bedacht en ondersteund hebt met grafieken of tabellen, begin je deze te verspreiden op het internet. Dit kan via je sociale netwerken of door het plaatsen van valse infografieken in krantenartikelen, die je gemaakt hebt met andere tools in deze kit of door je aan te sluiten bij Facebookgroepen die over deze onderwerpen praten. Waarschuwing: vergeet niet om je te verontschuldigen voor je nepinhoud als je klaar bent met dit experiment!

NB Er zijn meer tools beschikbaar in de rubriek Onze hulpmiddelen

Bijvoorbeeld

Instructies over HOE INHOUD CREËREN

Zoek enkele officiële gegevens op over een specifieke eigenschap of kenmerk van uw land en selecteer een variabele die volgens de experts niet gecorreleerd is aan die eigenschap. Selecteer variabelen die een gemeenschappelijke trend lijken te vertonen, d.w.z. dat ze samen toenemen/afnemen of als de ene toeneemt neemt de andere af. Gebruik een van de voorgestelde tools om een grafiek te maken en gebruik geschikte software om de grafiek in te bedden in een reclamebeeld, let dus op kleur en tekst. Kies voor gewoon taalgebruik en probeer de mensen niet te overtuigen, maar vermeld wel expliciet het oorspronkelijke onderzoek. Ten slotte verspreid je deze grafiek via sociale media.

VERWANTE BASISPIJLERS

Foutieve conclusies houden meestal verband met systemische causaliteit als gevolg van mogelijke onwetendheid over een onderwerp. Onwetendheid kan dus valse frames genereren, maar een verkeerde interpretatie kan ook beïnvloed worden door een valse voorstelling van de werkelijkheid.

PSEUDOWETENSCHAP

Omschrijving: Overtuigingen of praktijken waarvan men ten onrechte denkt dat ze wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Informatiedragers (media): Boeken, (gedrukte) handboeken; gesloten discussiegroepen op sociale media, videoclips op video sharingplatformen; wetenschappelijke/onderzoekspublicaties; digitale archieven (paywalls) van wetenschappelijke/onderzoekspublicaties; persoonlijke websites (blogs, vlogs); roddels in persoonlijke/informele kringen.

DIGITALE TOOLS EN HULPMIDDELEN

Tools

Bekijk de meest voorkomende kenmerken van pseudowetenschappen op Skeptimedia:
http://skepdic.com/skeptimedia/skeptimedia94.html

en bekijk hier enkele voorbeelden
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_topics_characterized_as_pseudoscience
http://skepdic.com/tijunk.html

creëer vervolgens je eigen pseudowetenschap (een reeks ideeën die wetenschappelijk worden voorgesteld hoewel dat niet zo is) en verspreid dit via verschillende kanalen.

NB Er zijn meer tools beschikbaar in de rubriek Onze hulpmiddelen

Bijvoorbeeld

"Wetenschappelijk" verslag

Instructies over HOE INHOUD CREËREN

Zoek een echte wetenschappelijke theorie over een bepaald onderwerp en creëer een alter ego, een pseudowetenschap (meestal gedeeltelijk gebaseerd op de oorspronkelijke wetenschap) die tot doel heeft verkeerde informatie te verspreiden. Als alternatief voor de echte wetenschap, 'bedenk' je een pseudowetenschappelijke theorie over (a) de genezende kracht van kleuren; (b) angst voor wiskunde; (c) romantische liefde; (d) seksisme; (e) I.Q. verhoging door middel van krachtademhaling, enz. Gebruik de richtlijnen die in Skeptimedia worden aangeboden..

VERWANTE BASISPIJLERS

De 4 basispijlers spelen een rol in de verwerking van pseudowetenschappelijke informatie. De pseudowetenschappelijke redenering moet consequent zijn om een breed publiek van niet-wetenschappers uitleg te geven over valse feiten. Merk op dat echte wetenschapscommunicatie op dezelfde manier werkt, dus zowel frames (wetenschap) als gemotiveerde cognitie (hoe wetenschap eruit ziet) zijn van belang. Systemische causaliteit vervult ook een rol, aangezien de meeste mensen doorgaans niet genoeg van het onderwerp begrijpen om verdachte gegevens of beweringen eruit te pikken en in twijfel te trekken. Framing door vergelijkbare accenten wordt vaak gebruikt om zich te focussen op dat deel van het informatiemateriaal dat de hoogste relevantie en effectwaarde heeft voor de verspreider van desinformatie.

HOAXES

Omschrijving: Grappig bedoelde of moedwillig misleidende informatie

Informatiedragers (media): Affiches en folders; radiostations, algemene feeds op sociale media (berichten, tweets, publicaties); videoclips op video sharingplatformen; kranten/tijdschriften; soundbites (opgeslagen podcasts); roddels en geruchten; roddels in persoonlijke/informele kringen

DIGITALE TOOLS EN HULPMIDDELEN

Tools

Je kan enkele van deze hulpmiddelen gebruiken om valse nieuwsberichten te genereren met de algemene bedoeling een hoax te creëren:
https://www.breakyourownnews.com/
https://newspaper.jaguarpaw.co.uk/
https://channel23news.com/
http://www.noob.co.in/

Ontwerp je eigen verhaal en vertel het!

NB Er zijn meer tools beschikbaar in de rubriek Onze hulpmiddelen

Bijvoorbeeld

Instructies over HOE INHOUD CREËREN

Bedenk een geloofwaardig verhaal over een onderwerp naar keuze (stel bijvoorbeeld dat roodharige mensen hun haarkleur te danken hebben aan een teveel aan vitamine C in hun bloedsomloop). Kom met verschillende 'gezaghebbende bronnen'. Zoek inhoud die door betrouwbare bronnen is gecreëerd (wetenschappers, moeders, artsen, onderzoeksjournalisten, voedingsdeskundigen), neem hun echte woorden uit de context en voeg een paar regels van jezelf toe aan de bestaande inhoud. Probeer het gevoel te wekken dat er dingen verborgen worden voor het grote publiek, dit rechtvaardigt het zoeken naar alternatieve bronnen. Het aantal bronnen en informatie-items dat je compileert, is cruciaal - hoaxen gedijen goed als er kleine stukjes waarheid zijn die vervolgens gemanipuleerd en verdraaid worden om een nieuw doel te bereiken. 

VERWANTE BASISPIJLERS

Hoaxen zijn, net als andere soorten desinformatie, geloofwaardig in de mate dat de bron geloofwaardig is of gezag heeft. Valse autoriteit vertrouwt op denkkaders en degenen die de hoax naar voren schuiven, gebruiken gemotiveerde cognitie als beïnvloedingsmechanisme. Framing door vergelijkbare accenten wordt ook vaak gebruikt bij de communicatie van hoaxen om de geloofwaardigheid van de bron of het bericht te versterken.

SAMENZWERINGSTHEORIE

Omschrijving: De overtuiging dat een of andere geheime maar invloedrijke organisatie verantwoordelijk is voor een onverklaarbare gebeurtenis

Informatiedragers (media): Kranten en tijdschriften; affiches en folders; radiostations; open discussiegroepen op sociale media; videoclips op video sharingplatformen; tijdschriften gebaseerd op peer reviews; websites van publieke instellingen (artikelen, video's, data); websites van particuliere organisaties (artikelen, video's, data); persoonlijke websites (blogs, vlogs); roddels en geruchten; geroddel in professionele kringen

DIGITALE TOOLS EN HULPMIDDELEN

Tools

Om een samenzweringstheorie op te bouwen kan je inhoud creëren met behulp van fake newsgeneratoren: in eerste instantie moet je een plausibele samenzweringstheorie verzinnen! Hier is een lijst van veelgebruikte tools die gebruikt worden om valse inhoud te genereren zoals afbeeldingen, tekst, nieuws, enz.:
https://www.breakyourownnews.com/
https://newspaper.jaguarpaw.co.uk/
https://channel23news.com/
http://www.noob.co.in/

Een BBC-reportage over fake news dat laat zien hoe samenzweringstheorieën zich verspreiden:
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-38156985

NB Er zijn meer tools beschikbaar in de rubriek Onze hulpmiddelen

Bijvoorbeeld

Instructies over HOE INHOUD CREËREN

Bedenk een geloofwaardig verhaal over een onderwerp (roodharige mensen zijn bijvoorbeeld roodharig vanwege een teveel aan vitamine C in hun bloedsomloop). Maak een lijst met bronnen die geloofwaardigheid uitstralen zoals vakkennis (bijv. wetenschappers), maatschappelijke positie (bijv. openbaar ambt of titel) of bijzondere ervaring (bijv. meemaken van een historische gebeurtenis) en gebruik de meest geschikte soorten om je verhaal zo geloofwaardig mogelijk te maken.

VERWANTE BASISPIJLERS

De cognitieve mechanismen die een rol spelen bij samenzweringstheorieën zijn vergelijkbaar met die bij pseudowetenschappen. De vier basispijlers moeten in rekening worden gebracht om de congitieve processen te begrijpen die de verspreiding van dit soort desinformatie vergemakkelijken.

IDEOLOGISCHE INHOUD

Omschrijving: Ideologische inhoud met een subjectieve interpretatie van feiten, waarvan beweerd wordt dat de informatie neutraal is, is vaak bedoeld om ideologische tegenstanders te schaden.

Informatiedragers (media): Kranten en tijdschriften; affiches en folders; algemene feeds op sociale media (berichten, tweets, publicaties); open discussiegroepen op sociale media; gesloten discussiegroepen op sociale media

DIGITALE TOOLS EN HULPMIDDELEN

Tools

Om ideologisch gerelateerde inhoud te ontwikkelen en als desinformatie te verspreiden, kunnen verschillende hulpmiddelen gebruikt worden afhankelijk van de gekozen informatiedrager.

Je kan een valse uitgave van traditioneel drukwerk genereren om ideologisch gerelateerde inhoud te verspreiden door gebruik te maken van een facsimilegenerator die nieuwsberichten aanbiedt:
https://newspaper.jaguarpaw.co.uk/

Sociale mediaplatformen kunnen ook worden gebruikt om neptweets, nepberichten en nepchats te genereren:
https://www.prankmenot.com/
https://www.tweetgen.com/
https://generatestatus.com/generate-fake-instagram-post/

Fake newsgenerator:
https://www.thefakenewsgenerator.com/

Tool om een nepspeech te genereren door een video van een bekend persoon of president te ondertitelen (met behulp van termen die niet exact de letterlijke betekenis van de auteur weergeven, maar opzettelijk veranderd werden voor manipulatieve doeleinden):
https://vlc-media-player.it.uptodown.com/windows/download

NB Er zijn meer tools beschikbaar in de rubriek Onze hulpmiddelen

Bijvoorbeeld

Instructies over HOE INHOUD CREËREN

Selecteer een bekend onderwerp en pas bestaande beweringen en uitspraken aan zodat ze lijken te worden ondersteund door een religieuze, sociale of politieke overtuiging. Zorg ervoor dat de inhoud positief benaderd wordt door een specifiek publiek door voldoende 'referenties' en 'bewijzen' op te nemen die ideologisch relevant zijn en je stelling lijken te onderbouwen.

Ook andere inhoudstypes kunnen gemanipuleerd en uitgebuit worden om ideologisch gerelateerde inhoud te verspreiden, zoals het geval is bij memes of samenzweringstheorieën die op een specifieke ideologie gebaseerd zijn of die een sterke relatie hebben met die ideologie.

VERWANTE BASISPIJLERS

We hebben de neiging om ideologische overtuigingen te vertrouwen als deze verkondigd worden door een betrouwbare bron. Uitspraken en beweringen die aansluiten bij onze bestaande mening of onze visie versterken, accepteren we zeer gemakkelijk. Dit is zeker het geval als ze verband houden met religieuze, politieke of sociale overtuigingen waarmee we ons vereenzelvigen. Zo baseren bijvoorbeeld politieke campagnes en religieuze fanatici zich op het gebruik van ideologische inhoud om anderen te beïnvloeden.

Bij de verwerking van dergelijke informatie spelen denkkaders en gemotiveerde cognitie een belangrijke rol.

MISLEIDENDE INHOUD

Omschrijving: Zich opzettelijk voordoen als iemand anders met de bedoeling mensen te misleiden, vooral voor frauduleus gewin

Informatiedragers (media): Algemene social media feeds (berichten, tweets, publicaties); videoclips op video sharingplatformen; kranten/tijdschriften; persoonlijke websites (blogs, vlogs); roddels in persoonlijke/informele kringen; roddels in professionele kringen

DIGITALE TOOLS EN HULPMIDDELEN

Tools

Kies een bekend persoon (politieker, artiest, wetenschapper, ...) die geen account heeft op Facebook, Twitter of Instagram. Als deze persoon wel een account heeft, kan je altijd een 'dubbelganger' aanmaken. Gebruik hun naam, selecteer een foto die beschikbaar is op internet en creëer een nepaccount. Als leerproces en als sociaal experiment kun je dit ook doen met een vriend, je kan valse profielen van elkaar maken om het effect en de impact te evalueren.
Facebook.com
Instagram.com
Twitter.com

Gebruik grafische software om de afbeelding te wijzigen, zoals:
https://www.gimp.org/

Zodra dit voltooid is, gebruik je het nepaccount om beweringen te formuleren en ideeën of meningen te promoten, zodat het lijkt alsof de nieuwe identiteit 'echt' is.

NB Er zijn meer tools beschikbaar in de rubriek Onze hulpmiddelen

Bijvoorbeeld

Instructies over HOE INHOUD CREËREN

Als student in een boeiend vakgebied, maak je een nepprofiel aan van bijvoorbeeld een universiteitsprofessor of een wetenschapper die een expert in het vakgebied is. Genereer gezaghebbende, formeel verpakte inhoud (bijvoorbeeld een wetenschappelijk tijdschriftartikel) en maak vervolgens een lijst van alle media waarbij je deze inhoud kan verspreiden. Je doet je voor als deze professor/wetenschappen om je artikel in omloop te brengen. Een beetje arrogant misschien maar met een beetje moeite kan je vast erg overtuigend zijn!

VERWANTE BASISPIJLERS

Misleidende inhoud is gebaseerd op het verspreiden van informatie die vals is, maar die door het publiek als zeer geloofwaardig wordt beschouwd omdat ze afkomstig is van een bron met veel gezag. Het is belangrijk dat de valse informatie wordt geschreven op een manier die past in het kader van de persoon als wie je je voordoet: zelfde expertise, zelfde taalgebruik en zelfde soort commentaar. Zo zorgt gemotiveerde cognitie ervoor dat de misleidende inhoud verspreid wordt.

DEEP FAKE INHOUD EN NEPINHOUD VIA ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

Omschrijving: deep fake combineert de kracht van artificiële intelligentie en deep learning om bestaande afbeeldingen en video's digitaal op een zodanige manier te bewerken dat ze echt lijken, met de bedoeling te misleiden; AI bogusvolledig verzonnen inhoud, realistisch voorgesteld met behulp van computersoftware, verspreid om te misleiden; fake AI heeft betrekking op inhoud die opzettelijk door de mens gecreëerd werd, maar die wordt voorgesteld als het resultaat van een onpartijdig en betrouwbaar AI-systeem.

Informatiedragers (media): Algemene feeds op sociale media (berichten, tweets, publicaties); videoclips op video sharingplatformen; digitale archieven (paywalls) van wetenschappelijke/onderzoekspublicaties; websites gespecialiseerd in onderwijs (videolessen, etc.)

DIGITALE TOOLS EN HULPMIDDELEN

Tools

Een van de meest gebruikte vormen van AI voor desinformatie is de zogenaamde deep fake. Dat is het maken van nepvideo's waarbij de spraak en de gelaatsbeweging van echte mensen over een ander of een geconstrueerd personage in een video worden geschoven. Dergelijke valse inhoud kan men creëren met behulp van:

FaceApp https://www.faceapp.com/
Face Swap Live http://www.faceswaplive.com/
DeepFaceLab https://mega.nz/#!eGRk0KpQ!pwLhNEf3zTuyquO2kZIGICrVc_iSv-ZwrswQah5YYKU
Face Swap Online https://faceswaponline.com
Facerig https://facerig.com (betalend)
Zao https://www.zaoapp.net/ (Android en Windows)

Ook door AI aangemaakte chatbots kunnen gemakkelijk worden ontwikkeld om valse inhoud te verspreiden op sociale media:
https://www.chatbot.com/ (Instructies https://www.chatbot.com/help/build-your-chatbot/how-to-build-your-chatbot/)

NB Er zijn meer tools beschikbaar in de rubriek Onze hulpmiddelen

Bijvoorbeeld

Instructies over HOE INHOUD CREËREN

Deep fakes maken vereist iets meer technische vaardigheden dan het creëren van andere soorten desinformatie. Probeer geschikte software te vinden en leer ermee werken. Gebruik een video van een bestaand persoon, bijvoorbeeld een jonge rapper die de rijzende ster is bij jongeren. Gebruik de deepfake software om je eigen woorden door de gekozen persoon te laten uitspreken, gebruik makend van zijn/haar stem.

Fake AI: verkondig dat je zelf een slimme chatbot hebt gecreëerd door gebruik te maken van AI. Genereer een eenvoudige chatbot of open gewoon een chatroom en doe jezelf voor als bot. Nodig mensen uit om je 'AI' te 'testen' en ga met hen in gesprek namens de niet bestaande chatbot.

VERWANTE BASISPIJLERS

Deep fake kan gebruikt worden om bijna elke vorm van desinformatie te verspreiden. De technologie zelf is natuurlijk neutraal, maar ze wordt gebruikt om zeer realistische en overtuigende videobeelden van reële mensen te fabriceren en om opzettelijk woorden in hun mond te leggen die niet met de werkelijkheid overeenstemmen. Een deep fake video die de toespraak van een gezaghebbend persoon toont, wordt gebruikt om misleidende inhouden zoals valse theorieën, pseudowetenschappen, hoaxen en ideologieën te verspreiden. De vier basispijlers worden aangewend bij dit cognitieve proces.

Fake AI gebruikt gemotiveerde cognitie om te impliceren dat een bepaald proces door AI gecreëerd werd en als zodanig betrouwbaarder, onbevooroordeeld of duurder is en dus meer geld waard is.

Dignissim molestiae ipsam minima sunt, reiciendis aliqua consectetur! Qui euismod, ipsa. Illum cumque? Dis. Nisl erat temporibus? Nascetur arcu rerum donec, nonummy proin eveniet exercitationem! Nam, senectus, nihil! Interdum? Quasi ut quidem, urna suscipit tristique nunc, iaculis fermentum deleniti. Amet consectetuer nulla. Ducimus hic. Turpis dolores occaecat necessitatibus aute aliquam? Eveniet ultricies dictumst aliquet accusamus, officiis morbi sapien occaecati cras, aperiam vestibulum, officiis qui quidem minim scelerisque explicabo, mi inceptos pulvinar quo diamlorem phasellus ut fugit perferendis dui nesciunt nobis, venenatis egestas aliquet cubilia! Fringilla, a aliqua veritatis aliquid cubilia sed, natus? Venenatis asperiores, sapiente error erat do auctor mollitia.