Накратко за… еквивалентни и емфазни рамки

Психологическата и познавателна нагласа, при която хората решават въз основа на това как са представени вариантите за избор, се свързва с наличието на т. нар. еквивалентни мисловни рамки. Според Chong и Druckman [1] те предлагат “различни, но логически равностойни изрази”, които влияят върху хората и могат да ги накарат да променят предпочитанията си. С други думи, едно и също по значение твърдение може да бъде представено чрез противоположни по значение думи като “печалба” и “загуба” и това да промени изцяло нагласите или потенциалния избор.

Съществуват обаче и друг вид мисловни рамки – емфазните, които могат да бъдат определени като “водеща организираща идея […], която придава значение на разгръщаща се последователност от събития”. Такава емфазна рамка е например водещата тема, около която се представят политическите събития в даден момент. За разлика от еквивалентните рамки, емфазните (aкцентиращите) рамки представят “качествено различни, но потенциално свързани съображения”. Например новината за предстоящ митинг на крайнодясна политическа формация може да бъде представена като заплаха за реда и обществената сигурност или пък като демократична проява на свободата на словото. В първия случай съгласните да бъде проведен митингът са значително по-малко, отколкото във втория. [2]

Фрейминг ефектът се използва често като средство за въздействие върху масовите нагласи. Пример за емфазна рамка е представянето на мерките свързани с налагането на обществена карантина в редица страна по света, като целящи да съхранят живота на хората, без обаче да отчитат колко души стават косвени жертви на същите тези мерки, поради влошен или преустановен достъп до медицински услуги. Отмяната на карантината във Франция от 11 май е обявена с аргумента, че тя е “спасила живота на 62 000 души за месец”. [3]

 


[1] FRAMING THEORY, Dennis Chong and James N. Druckman, https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Framing_(social_sciences)#Frame-manipulation_research

[3] https://dnes.dir.bg/svyat/vdigat-karantinata-vav-frantsiya-na-11-may-spasila-e-zhivota-na-62-000-dushi-za-mesets