Фактоид или как една дума може да има две противоположни значения

Ако прочетете тези случайно избрани записи от речници, може да се почувствате леко дезориентирани. Не е ли основното предназначение на речниците това да предлагат точни дефиниции на думите? И все пак, ето ни тук, четейки надеждни източници, които ни казват, че фактоид (factoid) може да означава нещо, което е вярно, както и нещо, което не…

Read More