Първото De Facto обучение на преподаватели вече е факт!

От 27 до 31 януари 2020 г. в Гент, Белгия, се проведе първото обучение на преподаватели по методологията на De Facto за разпознаване и противодействие на дезинформацията в учебна среда. Включиха се 21 участници от 7-те партньорски държави, а любезното и безупречно домакинство на университета Артевелде допринесе за уютната и приятелска работна атмосфера.

Живият интерес, с който участниците приемаха поднесеното съдържание, и активното участие в дискусиите, дебатите и предложените упражнения дава основания да определим обучението като изключително успешно. Представената теоретична рамка на проекта, основана на неврологията и когнитивната наука, която използваме за да покажем как работи дезинформацията, бе оценена като полезна и практически приложима в учебния процес.

Предстои надграждащото обучение, в което преподавателите ще имат възможност сами да прилагат инструментите на De Facto за изграждане на казуси-сценарии и създаване на дезинформация с учебна цел.