De eerste De Facto training voor leerkrachten in Gent!

Arteveldehogeschool had de eer de eerste De Facto-training voor leerkrachten te organiseren, van 27 tot 31 januari 2020. We ontvingen 21 enthousiaste deelnemers uit de 7 partnerlanden. Een gezellige mix van leerkrachten uit Bulgarije, Polen, Italië, Slovenië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Zeer interessant om de verschillen in onderwijspraktijken te ontdekken maar de focus lag uiteraard op het theoretisch kader van De Facto, gebaseerd op neurowetenschappen en cognitieve wetenschappen met als doel het erkennen en tegengaan van desinformatie in een onderwijscontext.

De voorgestelde inhoud werd zeer positief beoordeeld. De deelnemers vinden de inhoud bruikbaar en nuttig voor onderwijs en opleidingen. De online tools die het mogelijk maken om makkelijk zelf desinformatie te creëren waren voor velen een eye-opener.
Iedereen was ook zeer opgetogen over hun kennismaking met onze mooie Arteveldestad en over de Belgische keuken.

De vervolgtraining, die binnenkort plaatsvindt, zal de leerkrachten in staat stellen om De Facto-instrumenten te gebruiken en toe te passen voor het ontwikkelen van casestudies en het creëren van desinformatie voor educatieve doeleinden.