Officiële start van het project

De Facto-partners kwamen voor de eerste keer samen in Sofia op 15 en 16 oktober 2018 en startten het project. NTCenter, de coördinator, organiseerde de intensieve startvergadering. Dag één was gewijd aan de wetenschappelijke basis van het De Facto-concept. Andy Stoycheff, de initiatiefnemer van het project, gaf een inleiding in relevante theorieën uit de gebieden van Neuro-anatomie, Neurowetenschappen en Cognitieve Wetenschappen.

Voortbouwend op de belangrijkste wetenschappelijke concepten en ontdekkingen met betrekking tot de cognitieve processen, bespraken de partners de ontwerpmethodologie, de documentatie en actieplannen tijdens de tweede dag.

Dat resulteerde in een duidelijk tijdschema en in het toewijzen van taken, waarbij verschillende werkgroepen parallel werken, gecoördineerd door NTCenter.

Een van de eerste taken van het consortium is het opstellen van een classificatie van desinformatietypes. Dit wordt het basiskader. Gedurende het project zal een Europabreed onderzoek gebeuren van de manier waarop docenten omgaan met mis- en disinformatie, met de nadruk op hoe ze dit benaderen in leeropdrachten, onderzoek en bij projectmatig leren. De enquête zal focussen op de landen die vertegenwoordigd zijn als partners in dit project – Bulgarije, België, Slovenië, Italië, Polen, het Verenigd Koninkrijk, de Tsjechische Republiek – maar we zullen ook proberen onze actieradius voor het verzamelen van gegevens uit te breiden naar andere Europese landen.

De partners die bij de kick off aanwezig waren deelden hun bezorgdheid weer over de grote verwachtingen waarmee dit project start. Het is allemaal nog vrij onbekend gebied en er is weinig of geen bestaand materiaal. Het partnerschap zal zich inzetten voor de uitdaging die voor ons ligt en voor het succes van de overeengekomen methodologische benadering die, anders dan een typisch Erasmus + -project, zal evolueren naarmate we meer gegevens verzameld hebben en onze volgende stappen door het degelijke analytische werk bekendmaken.

We nodigen u uit om ons onderweg mee te volgen. Om dit gemakkelijker te maken, hebben we afgesproken dat bij alle toekomstige communicatie en releases met betrekking tot het project de hashtags #DeFactoSpace en #DeFactoProject zal gebruikt worden.