Uradni štart projekta


Partnerji so se prvič zbrali v Sofiji 15. in 16. oktobra 2018 ter takoj pričeli z delom na projektu. Koordinator projekta NTCenter je pripravil intenzivno srečanje, na katerem je bil prvi dan namenjen znanstvenim osnovam projekta De Facto. Pobudnik projekta, Andy Stoycheff, je predstavil relevantne vsebine s področja nevroanatomije, nevroznanosti in kognitivne znanosti.

Ob seznanjanju z glavnimi znanstvenimi koncepti in raziskavami kognitivnih procesov so se partnerji naslednji dan dogovorili o metodologiji in akcijskem načrtu. Oblikovali so pregledno časovno umestitev posameznih nalog in delovne skupine, ki bodo ob budni koordinaciji delovale vzporedno. Zaradi zgoščenega urnika bosta najpoglavitnejši premišljenost in usklajenost projekta, saj sta preciznost in natančnost dela na prvem mestu. Ena izmed prvih nalog konzorcija je zasnovati okvirno klasifikacijo tipov dezinformacij. Oblikovana bo anketa o praksah učiteljev na področju pisnih izdelkov in raziskovalnem ter projektnem učenju, ki se bo osredotočila na države partnerskega konzorcija – Bolgarija, Belgija, Slovenija, Italija, Poljska, Združeno kraljestvo, Češka – hkrati pa bodo skušali zbiranje podatkov razširiti tudi na druge evropske države. Na uradnem odprtju projekta je bila izpostavljena težavnost nalog projekta, saj stopajo na precej neznan teritorij z malo ali celo nič orodij. Partnerji so se zavezali metodološkemu pristopu, ki v nasprotju s tipičnimi Erasmus+ projekti, zahteva analitično delo s pridobljenimi podatki in uresničevanjem zadanih korakov. Vabimo vas, da spremljate dogajanje s pomočjo ključnikov #DeFactoSpace in #DeFactoProject.