Napredek pri študijah primerov in pri drugih rezultatih

Med intenzivnim dvodnevnim srečanjem vseh De Facto partnerjev 5. in 6. septembra v Palermu na Siciliji smo pregledali napredek pri glavnih rezultatih projekta.

Poročilo kaže, da uspešno sledimo zahtevnemu časovnemu načrtu in da je osem tematskih študij primerov blizu zaključku.

Vsaka od študij primerov vsebuje povprečno od 5-6 poglavij; izobraževalcem po celi Evropi bomo predstavili impresivno zbirko več kot 40 povsem razvitih didaktičnih paketov, ki vsebujejo vire, predlagane metode, navodila in rekvizite.

Tako kot je bilo to potovanje izjemno zaradi duha sodelovanja in predanosti, pa se vsi vneto pripravljamo na serijo usposabljanj, ki jih bomo ponudili izobraževalcem iz sodelujočih držav. Začeli bomo konec januarja 2020 z enotedenskimi delavnicami v Belgiji, na Češkem, Bolgariji in Poljskem.

Skupaj bo vključenih 42 učiteljev na osnovni ravni (uporaba izobraževalnih orodij, ustvarjenih pri projektu De Facto) in 28 učiteljev na nadaljevalni ravni (ustvarjanje/soustvarjanje izobraževalnih izdelkov, osredotočenih na dezinformacije).