De Facto je dosegel mejnik

Projektni partnerji De Facto so se srečali v Velenju, v Sloveniji, 16. in 17. maja 2019, da bi pregledali napredek pri projektu. Na zelo intenzivnem dvodnevnem sestanku so potrdili, da so dosegli mejnik, s tem ko so zaključili delo pri novem izobraževalnem orodju o mis- in dezinformacijah.

To orodje je zdaj na voljo ter priročno razporejeno na praktični in uporabni osi na spletni strani projekta pod zavihkom rezultati. Rezultati so objavljeni v angleščini, to je uradnem jeziku projekta. Prevajanje v vse jezike partnerjev je v teku. Prevodi bodo objavljeni, ko bodo na voljo.

Drugi pomembni del delovnega sestanka De Facto srečanja je bil začetek ustvarjalnega dela na študijah primerov, povezanih z izobraževanjem in usposabljanjem, ki ponazarjajo tako škodljiv vpliv kot možne pristope za reševanje problema mis- in dezinformacij v izobraževalnem kontekstu.

Zdaj smo jih že v celoti strukturirali in oblikovali v skladu z našim raziskovalnim in razvojnim delom na novem ogrodju.

Opremili jih bomo z novimi orodji, kot so algoritmi za odkrivanje, komplet za ustvarjanje dezinformacij in igrificirane rešitve. Od februarja do aprila 2020 bo sledila serija štirih usposabljanj za učitelje, ki bodo na podlagi znanstveno utemeljene metodologije, zagotovila prenos teh novih orodij v prakso v šole, na univerze in organizacije za poučevanje odraslih.