Официален старт на проекта

Партньорите в проект De Facto се събраха за първи път в София на 15-16 октомври, давайки старт на проекта. Координаторът NTCenter домакинства интензивната среща, първият ден от която беше посветен на научната обосновка на концепцията на проект De Facto. Андрей Стойчев, инициаторът на проекта, направи кратко въвеждащо обучение в съответните теми от предметните области, върху които почива инициативата – невроанатомия, невронаука, когнитивна наука.

Изграждайки подход, основан на ключови научни концепции и открития, свързани с когнитивния процес, партньорите обсъдиха предложената методология и планове за действие по време на втория ден от срещата.

Проектът вече разполага с ясна времева рамка и разпределение на задачите, вкл. няколко работни групи, действащи паралелно и в близка координация. Предвид напрегнатия график, експедитивността ще е от огромна важност за проекта. В същото време всички партньори признават важността на систематичния подход и точността на постиганите резултати.

Една от първите задачи на консорциума е да състави проект за класификационна рамка на видовете дезинформация под формата на рамков документ. За тази цел – както и за обслужване на други цели по-нататък в изпълнението на проекта – ще бъде съставено паневропейско проучване на практиките на обучителите с акцент върху учебни задания и проектно-базирано учене. Проучването ще бъде фокусирано върху държавите, представени в борда на De Facto – България, Белгия, Словения, Италия, Полша, Великобритания, Чехия — но ще бъде направен опит за разширяване на географския периметър на събираните данни.

Партньорите, които се изказаха по време на формалното откриване на проекта, изразиха споделеното разбиране за сложността на предстоящите задачи. Намираме се в неизследвана територия и търсим решения за проблем, за който няма създаден инструментариум. Партньорството остава ангажирано с предизвикателствата пред нас и с успеха на одобрената методология, която, за разлика от типичния проект по програма Еразъм, ще бъде подложена на промени и еволюиране, съобразени и информирани от събираните данни и от техния солиден анализ.

Каним Ви да ни придружите по пътя, по който сме поели. За да улесним това, ние приехме, че бъдещите съобщения и публикации, свързани с проекта, ще носят хаштаговете #DeFactoSpace и #DeFactoProject.