Психологическата и познавателна нагласа, при която хората решават въз основа на това как са представени вариантите за избор, се свързва с наличието на т. нар. еквивалентни мисловни рамки. Според Chong и Druckman [1] те предлагат “различни, но логически равностойни изрази”, които влияят върху хората и могат да ги накарат да променят предпочитанията си. С други…

Read More

Отдавна е доказано, че движещата сила на човешкото мислене са нуждите и целите на индивида. Те управляват посоката му, като го водят към желани заключения и предопределят всички решения. Този феномен е наречен мотивирано познание или мотивация. Мотивираното познание е феноменът, който обяснява как целите и нуждите управляват нашето мислене и го насочват към желаните от…

Read More

За нас е много приятно да обявим, че De Facto стана най-новият член на Европейската обсерватория срешу дезинформация (EU Observatory against disinformation – SOMA). Това се случва като признание за нашата работа в областта на мисинформацията и дезинформацията и ще представлява ценна добавка към усилията на SOMA в проверката и проследяването на дезинформация. Чрез De…

Read More

Търсенето на причините за нещата и събитията е неизменно присъщо на човешкото мислене. От детското любопитство до научния интерес въпросът “защо” не спира да ни вълнува. Понякога обяснението на причините сякаш идва мигновено, въз основа на нашия натрупан опит или съществуващи убеждения; понякога ни отнема дълги години мислене. Обикновено сложните системи, каквито са например човешкият…

Read More

Изследователите на човешкото познание като способност и процес твърдят, че в нашето съзнание битуват абстрактни модели, посредством които се опитваме да опознаем и подредим света. Те могат да бъдат наречени също така и мисловни “рамки”, тъй като ограничен брой представи се вместват в тях, а други остават извън обхвата им. Рамките се използват интензивно, тъй…

Read More

През последните няколко месеца, докато мнозина се наслаждават на ваканци, работихме върху създаването и разширяването на още един канал за комуникация, за да бъдем близо до нашата аудитория. Новата страница на De Facto във Фейсбук има вече над 1700 последователи и общността продължава да се разраства. Възнамеряваме да използваме този канал за по-честа и бърза…

Read More

Няколко месеца след началото на нашата работа отделихме време да пишем за нашите притеснения и предложения за справяне с дезинформацията и нейното влияние върху системите за образование и обучение до Мария Габриел, Комисар за цифровата икономика и общество, и до Тибор Навраксикс, Комисар за образованието, културата, младежта и спорта. Благодарни сме за отговора, получен от…

Read More

През март 2018 година изследователски екип на Масачузетския технологичен институт (MIT) публикува кратка бележка върху онлайн разпространението на верни и грешни новини в Туитър (пълният текст на публикацията в Science Magazine е достъпен тук). Екипът е работил върху набор от 126,000 каскади (туит нишки), публикувани между 2006 и 2017 година. Когато се запознахме с бележката,…

Read More