Oficjalny początek projektu

Partnerzy De Facto zebrali się po raz pierwszy w Sofii w dniach 15-16 października, zapoczątkowując współpracę nad projektem. NTCenter, koordynator, było gospodarzem intensywnego spotkania gdzie pierwszy dzień poświęcony został naukowej podstawie koncepcji projektu De Facto. Andy Stoycheff, inicjator projektu, przedstawił najważniejsze zagadnienia pochodzące z dziedzin neuroanatomii, neuronauki i kognitywistki.

Podczas drugiego dnia spotkania, opierając się na głównych koncepcjach naukowych oraz odkryciach dotyczących procesów poznawczych, partnerzy omawiali roboczą dokumentację metodologii oraz plan działań. Obecnie istnieje jasny harmonogram i podział zadań, gdzie kilka grup roboczych pracuje równolegle i w ścisłej współpracy. Biorąc pod uwagę napięty harmonogram, dużym znaczeniem dla projektu będzie doświadczenie, a wszyscy partnerzy zdają sobie sprawę ze znaczenia precyzji i dokładności dostarczanych rezultatów swoich działań. Jednym z pierwszych zadań jest sporządzenie klasyfikacji typów dezinformacji w formie dokumentu ramowego. Dla powyższego oraz innych celów całego konceptu zaprojektowane zostanie ogólnoeuropejskie badanie praktyk nauczycieli, skupiające się na projektach edukacyjnych, nauce opartej na badaniach i projektach. Badanie będzie dotyczyło krajów reprezentowanych w ramach projektu- Bułgarii, Belgii, Słowenii, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Czech, ale spróbujemy rozszerzyć zakres gromadzenia danych na inne kraje europejskie. Partnerzy, którzy wystąpili podczas uroczystego otwarcia wyrazili wspólne zrozumienie trudności zadań stojących przed nami. To jest niezbadane terytorium i zbliżamy się do niego z niewielkimi lub żadnymi narzędziami. Dlatego wszyscy pozostają zaangażowani w stojące przed nami wyzwanie oraz sukces uzgodnionego podejścia metodologicznego, które- w przeciwieństwie do typowego projektu Erasmus+, musiałoby się zmieniać i ewoluować wraz ze zbieranymi danymi oraz informacją o następnych krokach wynikających z solidnej analitycznej pracy. Zachęcamy do obserwowania naszej drogi- i aby to ułatwić, uzgodniono, że wszystkie przyszłe komunikaty i publikacje związane z projektem będą zawierać hasztagi #DeFactoSpace i #DeFactoProject.