De Facto wordt lid van het ‘EU Observatory against disinformation’

Trots kunnen we aankondigen dat De Facto lid is geworden van het EU Observatorium voor Disinformatie (Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis – SOMA). Dit is een erkenning van ons werk op het vlak van mis- en desinformatie en zal een waardevolle bijdrage leveren aan de inspanningen van SOMA op het vlak van fact-checking en opsporing van desinformatie. Met De Facto kunnen we een extra verklarende laag toevoegen met betrekking tot de mogelijke motivatie achter een onderzochte desinformatiepoging, evenals de cognitieve wetenschappelijke basis waarop een dergelijke manipulatie wordt geconstrueerd. Met De Facto krijgt SOMA een geëngageerde partner met een langetermijnvisie en een sterke professionele drive om dit domein verder te verkennen en nieuwe oplossingen te bedenken om desinformatie te bestrijden en het publiek bewust te maken, te informeren en beter te beschermen. Onze focus blijft liggen op opleiding en training. We onderzoeken hoe we de SOMA-methoden kunnen afstemmen op onze eigen De Facto toolbox en ontwikkelen nieuwe en verbeterde tools op basis van deze nieuwe samenwerking.

De Facto heeft nu toegang tot een specifiek samenwerkingsplatform waar SOMA-leden hun onderzoek uitvoeren, volgens de regels van de organisatie en volgens de regels van het proces. Het platform is gebaseerd op Twitter en staat in mediakringen bekend als CrowdTangle (dit is een gesloten toegangsplatform) en wordt vaak gebruikt door onderzoeksjournalisten en fact-checkers. Langs deze weg is er een scala aan andere tools beschikbaar en we debatteren intern over wat de beste strategie voor de toekomst zou zijn. We kijken er naar uit om deze ervaring te delen met alle De Facto-partnerorganisaties en -medewerkers.

We bedanken onze nieuwe SOMA-familie voor het feit dat ze ons de eer hebben bewezen onze lidmaatschapsaanvraag te accepteren.