V pasti podvodu: přeživší konspirační teorie hovoří *

Obvykle články opětovně nezveřejňujeme. Ale toto je zvláštní případ a nejde o klasické opětovné zveřejnění. Dne 24.ledna 2019 The Guardian publikoval článek psaný – myslíme že velmi mistrovsky – Edem Pilkingtonem, hlavním redaktorem amerického listu The Guardian.

Pilkington připomíná některé skutečně úžasné statistiky, které přinesla University of Cambridge koncem listopadu 2018 (studie provedená v srpnu 2018). Vycházejí ze společné studie YouGov-Cambridge (data k dispozici na konci odkazované stránky), která pokrývá 9 zemí (8 zemí EU + USA) a kombinovanou velikost vzorku 11 523 respondentů.

Určitě stojí za to se podrobněji podívat na sesbíraná data, ale toto ponecháme zvědavým čtenářům a výzkumným pracovníků. Výsledky ukazují, že 72% Italů věří v nejméně jednu teorii spiknutí, ve srovnání s 80% Portugalců, 72% Poláků, 76% Francouzů, 64% Američanů, 52% Švédů, 65% Němců, 85% Maďarů a 60% Britů.

Nyní se vraťme k tomuto článku a důvodu, proč si myslíme, že je důležité, abyste si ho přečetli. Nejedná se o čísla, jde o lidské životy. Jedná se o to, co se stane s lidmi, kteří se stali oběťmi dezinformace a manipulace. Pokud jste někdy přemýšleli, proč bychom měli věnovat pozornost tomuto problému, přečtěte si tyto osobní příběhy:

Přečtěte si celý článek. Snad nalezneme lepší způsob, pokud existuje, jak zamezit nebezpečí a dopadu dezinformací na náš život.

* Titul patří k původnímu článku v The Guardian