DeFacto spolupracuje s Evropskou komisí

Po několika měsících práce na projektu jsme naše návrhy a postřehy sdíleli s komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielovou a Tiborem Navracsicsem, komisařem pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport. Jsme vděční za odpovědi od člena kabinetu komisaře Navracsicse, a zvláště pak oceňujeme osobní odpověď od komisařky Gabrielové, která nejen vyjádřila stejný postoj EK k danému tématu, ale také se ujala vedení a navrhla, abychom se setkali v DG CONNECT (generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie), kde bychom představili projekt DeFacto a probrali možnou synergii s programem mediální gramotnosti Evropské komise a dalšími iniciativami proti dezinformaci. Komisařka Gabrielová nás také informovala, že její služby jsou nám zcela k dispozici k zařízení této schůzky. S vděčností přijímáme tuto příležitost a diskutujeme s našimi partnery o tom, jak nejlépe připravit tuto schůzku v Bruselu. Na základě našeho informačního emailu komisaři Navracsicsovi a formální odpovědi jeho kabinetu, jsme vstoupili do komunikace s panem José-Lorenzo Vallésem, vedoucím oddělení politická strategie a vyhodnocení, strategie a investic, GŘ EDU (Generální ředitelství pro vzdělání, kulturu, mládež a sport), který poznamenává, že se projekt DeFacto zaměřuje zejména na jednu z priorit doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzívního vzdělávání a evropského rozměru výuky přijatých dne 22. května 2018, a to“ kritického myšlení a mediální gramotnosti, zejména v oblasti využívání internetu a sociálních médií, s cílem zvýšit povědomí o rizicích souvisejících se spolehlivostí informačních zdrojů a napomoci při správném úsudku. “ Jsme potěšeni, že generální ředitelství pro vzdělávání a mládež se ve svém dopise podrobněji rozvinulo, aby podpořilo naši iniciativu a těšíme se na výsledky, které jsme plánovali, s ještě jasnější vizí evropské dimenze naší práce.