Да разкриваме всички скрити парченца и детайли…

Информацията определя живота ни, влияе ни повече, отколкото си мислим, и има огромно въздействие върху нас. За да бъдем успешни при взимането на решения, е нужно да сме способни да разкриваме всички скрити парченца и детайли, които съставляват информацията, която използваме.